Stimaţi colegi,

Astăzi, 10 august 2012, în sedinţa Consiliului de Administraţie va fi prezentat programul de redresare economică a SRTv.

Aşa cum aţi aflat prin toate mijlocele şi din toate mediile de informare, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 26 iulie s-a aprobat înfiinţarea şi s-a definit rolul Grupului de lucru pentru elaborarea acestui program, iar prin Ordin al Preşedintelui-Director General în data de 27 iulie 2012, a fost aprobat şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru şi a Comisiei de experţi subsecventă acestuia, pentru elaborarea programului de redresare economică a Televiziunii Române.

Din comunicatele oficiale reieşea ca din acest Grup de lucru face parte şi un reprezentant al sindicatului SPUSTV.

Vă informăm că prezenţa reprezentantul SPUSTV în Grupul de lucru nu a fost probabil decât un exerciţiu de imagine făcut de conducerea instituţiei pentru a induce ideea ca acest plan de restructurare are girul sau acordul sau este chiar rezultatul unei gândiri comune, întrucât nu am fost invitaţi şi, ca atare, nu am participat la nici o şedinţă a acestui Grup de lucru sau a vreunei comisii sau subcomisii şi nici nu am primit spre analiză vreun document şi nici nu am fost consultaţi oficial pe subiectele enunţate ca facând parte din strategia de redresare economică.

Am constatat că din punctul de vedere al raportorului Grupului de lucru, singura menire a sindicatului este aceea de a produce o listă cu drepturile prevăzute în CCM la care SPUSTV este “dispus” să renunţe în cadrul unor negocieri ale documentului menţionat.

În fapt, reprezentantul SPUSTV nu a fost invitat/chemat la nici una dintre şedinţele de lucru ale Comisiei sau ale vreunei subcomisii, nu a fost informat nici măcar despre direcţiile de restructurare, cât despre concluziile la care a ajuns Grupul de lucru a luat cunoştinţă ca şi dvs. din declaraţiile în presă ale unora dintre membrii Consiliului de Administraţie.

Aşa cum aţi constatat SPUSTV a transmis Consiliului de Administraţie un document prin care cerea luarea unor măsuri imediate, măsuri ce ar fi dovedit că măcar acum în ceasul al 12-lea conducerea SRTv înţelege şi respectă rolul sindicatului, rolul dialogului social, dar mai ales respectă salariaţii acestei instituţii.

Din păcate, pe unii dintre membrii Consiliului de Administraţie şi pe unii dintre membrii Grupului de lucru, interesele şi viziunile personale îi fac să uite că o televiziune, publică sau nu, nu poate funcţiona cu oameni nemulţumiţi, ameninţaţi şi desconsideraţi şi că nu se poate face performanţă cu oameni mediocri, că o televiziune publică nu îşi poate duce la îndeplinire misiunea pe baza relaţiilor, influenţelor şi a clanurilor şi pilelor.

Interesele şi viziunile personale îi fac pe aceştia să uite că o restructurare nu se poate face arbitrar şi mai ales că nu se poate clădi nimic peste inechităţi, încălcări de regulamente, incompetenţa şi furt.

Suntem acuzaţi în continuare că noi, sindicatul, şi noi, salariaţii, suntem de vină că am ajuns în această dramatică situaţie financiară, căci avem tot felul de prevederi favorabile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Vă asigurăm că vom iniţia consultări cu toţi membrii SPUSTV pentru a decide împreună care este cel mai bun mod prin care sindicatul să apere în continuare drepturile membrilor săi.

Preşedinte,

Dragoş Bocanaciu