4 Notificări de o deosebită importanţă

Către Guvernul României

În atenţia domnului prim-ministru Victor Ponta

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, prim-vicepreşedinte – Iulian Bărăscu, vicepreşedinte – Anca Antonov, vicepreşedinte – Valentin Budeanu, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ URMĂTOARELE:

În data de 26.06.2012, Curtea Constituţională a României, a admis sesizarea Partidului Democrat Liberal, privind hotărârea plenului Parlamentului referitoare la componenţa actuală a Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune.

Potrivit hotărârii CCR la care am făcut referire, cei 8 membri ai Consiliului de Administraţie al SRTv, validaţi la sfârşitul lunii iunie a.c., urmează să-şi piardă calitatea.

Practic, în momentul de faţă, Hotărârea nr. 28 din 26 iunie 2012, prin care Parlamentul a desemnat în Consiliul de Administraţie al SRTv, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu această dată, membrii titulari şi supleanţi, A FOST DECLARATĂ NECONSTITUŢIONALĂ, cu toate efectele juridice ce decurg de aici.

Faţă de aceste considerente, vă solicităm cu respectul cuvenit, să dispuneţi publicarea, cu maximă celeritate, în Monitorul Oficial a hotărârii Curţii Constituţionale a României la care am făcut referire.

Cu deosebită consideraţie,

Dragoş Bocanaciu

Iulian Bărăscu

Anca Antonov

Valentin Budeanu

Către Guvernul României

În atenţia domnului prim-ministru Victor Ponta

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, prim-vicepreşedinte – Iulian Bărăscu, vicepreşedinte – Anca Antonov, vicepreşedinte – Valentin Budeanu, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ URMĂTOARELE:

    Stimate domnule prim-ministru,

Rolul şi misiunea Societăţii Române de Televiziune în societate sunt deosebit de importante, fapt ce nu poate fi pus la îndoială sau contestat de nimeni.

De altfel însuşi legiuitorul, în Legea nr. 41/17.06.1994 modificată şi republicată, recunoaşte explicit că SRTv este o instituţie de interes naţional, fapt rezultat din obiectul său de activitate.

Demn de remarcat mai este şi faptul că până în anul 2005, SRTv a avut rezultate bune în plan economico-financiar, înregistrând chiar şi un excedent financiar. În perioada 2005 – 2012, din cauza unui management defectuos, constatat şi consemnat şi de Curtea de Conturi în actele de control sau rapoartele de audit întocmite, situaţia financiară s-a înrăutăţit an de an, datoriile cumulate ale SRTv ajungând în acest moment la suma de 140 de milioane de euro.

Cu toate că de generarea acestei situaţii de fapt, nu se fac vinovaţi salariaţii SRTv, ei sunt cei care acum trebuie să suporte măsurile de redresare financiară, măsuri care în principal se referă la reducerea numărului locurilor de muncă.

În faţa acestei evidenţe, vă solicităm să analizaţi cele învederate de noi şi să luaţi în calcul acordarea unui ajutor de stat pentru SRTv, care să ducă la redresarea economică a societăţii, dar şi la salvarea unor locuri de muncă, raportat la cele invocate, cât şi la faptul că există precedente în acest sens.

În plus, considerăm că statul, prin pârghiile juridico-economice pe care le are la îndemână, poate lua măsuri în consecinţă, măsuri menite să salveze SRTv.

Cu deosebită consideraţie,

Dragoş Bocanaciu

Iulian Bărăscu

Anca Antonov

Valentin Budeanu

Către Consiliul de Administraţie al SRTv

În atenţia domnului preşedinte-director general Claudiu Săftoiu

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, prim-vicepreşedinte – Iulian Bărăscu, vicepreşedinte – Anca Antonov, vicepreşedinte – Valentin Budeanu, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, VĂ NOTIFICĂ URMĂTOARELE:

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul SRTv 2012 – 2013 a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă şi îşi produce efectele începând cu data de 7.04.2012 pe o durată determinată de 12 luni, în speţă până în data de 7.04.2013.

De principiu, Contractul Colectiv de Muncă este un instrument juridic care incumbă drepturi şi obligaţii pentru părţile semnatare, EXECUTAREA SA FIIND OBLIGATORIE PENTRU ACESTEA şi în practica de specialitate este considerat a fi o lege a părţilor.

Totodată, la încheierea Contractului Colectiv de Muncă s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare, cu precădere art. 229 din Codul Muncii raportat la art. 41 din Constituţie.

În raport cu aceste considerente, coroborat şi cu situaţia de fapt, vă învederăm că în cauză, deşi era vorba de o concediere colectivă în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, NU AU FOST RESPECTATE PREVEDERILE EXPRESE ale art. 47, alin. 2 din Contractul Colectiv de Muncă, în sensul că nu au fost notificate şi celelalte sindicate care funcţionează cu personalitate juridică în SRTv.

Faţă de cele prezentate, rezultă indubitabil că procedura prealabilă în această materie, prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă la care am făcut referire, NU A FOST RESPECTATĂ.

Prezenta constituie procedură prealabilă în înţelesul legii.

Cu stimă,

Dragoş Bocanaciu

Iulian Bărăscu

Anca Antonov

Valentin Budeanu

Către Curtea de Conturi a României

În atenţia domnului preşedinte Nicolae Văcăroiu

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, prim-vicepreşedinte – Iulian Bărăscu, vicepreşedinte – Anca Antonov, vicepreşedinte – Valentin Budeanu, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, vă solicită, în temeiul art. 8 din O.G. nr. 27/30.01.2002, raportat şi la art. 2, alin. 2 din Legea nr. 554/2004, să ne faceţi următoarele precizări:

În perioada 2005 - 2012, la Societatea Română de Televiziune (SRTv) au fost făcute mai multe controale şi, respectiv, misiuni de audit de către Curtea de Conturi a României, ocazii cu care s-au constatat şi consemnat, în mod constant, existenţa unui "management defectuos" în SRTv, precum şi încălcări ale legii, care au generat o situaţie financiară dezastruoasă, în sensul că în acest moment există un deficit de circa 140 de milioane de euro.

Faţă de aceste considerente, vă rugăm să ne precizaţi:

• ce măsuri au fost dispuse de către echipele Curţii de Conturi implicate în efectuarea controlului şi misiunilor de audit în această perioadă;

• dacă măsurile dispuse în cauză de reprezentanţii Curţii de Conturi, pentru a determina recuperarea prejudiciilor şi intrarea în legalitate au fost urmărite de către această instituţie;

• ce persoane din conducerile SRTv s-au făcut vinovate de generarea acestei situaţii de fapt.

Totodată vă rugăm să ne comunicaţi şi dacă potrivit art. 263 Cod Penal a fost adusă la cunoştinţa organelor judiciare această situaţie.

În încheiere, având în vedere că este şi dreptul nostru legal şi constituţional să fim informaţi, atât cu privire la rezultatele economico-financiare ale SRTv, cât şi de conţinutul actelor de control şi rapoartelor de audit încheiate în perioada la care am făcut referire mai sus, solicităm transmiterea unor copii de pe aceste documente.

Cu deosebită stimă,

Dragoş Bocanaciu

Iulian Bărăscu

Anca Antonov

Valentin Budeanu