INFORMARE
    Ședință CD – 2.04.2014

Vor fi luate măsuri de securizare a accesului în incinta TVR la solicitarea directorului general interimar, dl.Stelian Tănase, prin anularea legitimațiilor existente și emiterea altor legitimații pentru personalul angajat al SRTv, iar conturile de e-mail ale persoanelor care nu mai sunt angajați ai SRTv vor fi dezactivate. Nu s-a stabilit încă nici perioada, nici modalitatea prin care se vor implementa aceste măsuri.

Au fost aprobate următoarele puncte de pe ordinea de zi:

> Plățile aferente transmisiunilor sportive efectuate în rețeaua Eurovision.

> Încheierea unui act adițional între SRTv și S.C. Freestyle Production S.R.L pentru realizarea a 6 episoade (24 minute fiecare) a emisiunii ‘’Motomagia’’ de pe TVR 2. Nu implică cheltuieli din partea SRTv.

> Încheierea unui contract pentru cumpărarea a 50 de capsule necesare reparării lavalierelor defecte.

> Achiziția unor echipamente de transmitere a semnalelor audio/video necesare studioului teritorial din Cluj Napoca.

> Cumpărarea de piese de schimb pentru VTR, camcordere, camera DSR 400 și un camcorder PMW 320.

> Ajutoare materiale pentru 3 persoane.

> În cursul anului 2010 a fost semnat un memorandum cu New Films International. SRTv dorește obținerea unei opinii juridice din partea unui avocat specializat în legea statului California în vederea clarificării mai multor aspecte printre care, obligațiile părților, modalități de încetare a contractului precum și consecințele încetării acestuia de către SRTv. SRTv a luat legătura cu o Casă de avocatură din California pentru obținerea acestor informații. Onorariul solicitat este de 1000 (una mie) de dolari.

A fost amânată:

> Avizarea Raportului de activitate a SRTv pe anul 2013.

Biroul Executiv al SPUSTv