ATENTIE!

Ca urmare a controverselor stârnite de completarea declaraţiilor privind situaţia socială a salariaţilor SRTv, cerută de Departamentul Resurse Umane şi sublinierea de către această structură a faptului că solicitarea a fost facută de către SPUSTV, facem următoarele precizări:

În cazul concedierilor colective, atât legislaţia la nivel naţional, cât şi Contractul Colectiv de Munca din SRTv prevăd criterii minimale de protecţie socială a salariaţilor. Cităm:

"Art. 52 La luarea măsurii de desfacere a Contractelor individuale de muncă în condiţiile art. 47 şi 48 din prezentul CCM, vor fi avute în vedere următoarele criterii de protecţie socială minimală, în următoarea ordine de prioritate pentru menţinerea în funcţie:

a. măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în întreţinere copii, precum şi Salariaţii care mai au cel mult 3 ani până la pensionare.

b. dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în Unitate, mai întâi se va desface Contractul Individual de Muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface Contractul Individual de Muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducerea de personal."

Prin urmare, această situaţie a fost solicitată administraţiei de către SPUSTV, printre alte informaţii, în vederea respectării cu stricteţe a prevederilor Art. 52 lit. b din CCM, respectiv ca şi criteriu de protecţie socială în cazul în care măsura ar putea afecta doi soţi, şi nicidecum ca şi criteriu de concediere cu prioritate a unuia dintre soţi, aşa cum, cu rea-credinţă, se vehiculează pe holurile instituţiei.

Subliniem că SPUSTV a cerut situaţia celor care sunt protejaţi în cazul concedierilor colective pentru a se asigura că Departamentul Resurse Umane cunoaşte, aşa cum este şi normal, aceste cazuri.

BIROUL EXECUTIV SPUSTV

Varianta pentru printare