COMUNICAT 3 SEPTEMBRIE 2012

Către,

 • Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaţilor
 • Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă a Senatului
 • Doamnei Raluca Turcan, Preşedinte
 • Domnului Sergiu Nicolaescu, Preşedinte
 • Televiziunea Română se confruntă de mai mulţi ani cu grave dificultăţi de ordin financiar şi instituţional.

  Consiliile de Administraţie ale Televiziunii Române de până la data prezenţei au abordat în mod incomplet, conform unor strategii secvenţiale inadecvate, realităţile cu care se confruntă instiutuţia noastră.

  Lipsa de continuitate în materie de administrare a SRTv, corelată cu capacitatea relativă a unor membri ai Consiliilor de Administrataţie din diferite mandate de a analiza şi soluţiona problemele reale ale Televiziuni Române, se constituie într-un management deficitar care poate avea repercusiuni grave pentru prezentul şi viitorul misiunii postului public de televiziune.

  În acest sens, vă solicităm următoarele:

  1. Constituirea unei comisii de anchetă, care să cerceteze activitatea economico-financiară a instituţiei din perioada 2002-2012 (cercetarea contractelor încheiate de SRTv cu terţii).

  2. Vă rugăm să reanalizaţi modul în care „membrii Consiliului de Administraţie ai SRTv sunt desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comună a celor două Camere”, în conformitate cu art. 19 din Legea 41/1994.

  În prezent, nominalizările pentru membrii CA al SRTv , se realizează astfel:

  a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament;

  b) Preşedintele României, pentru un loc;

  c) Guvernul, pentru un loc;

  d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective;

  e) grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale, pentru un loc.

  În acest context vă rugăm să aduceţi la cunoştinţă grupurilor parlamentare ale Parlamentului României care, conform Legii 41/1994 art. 19 alin. 2 au numit membri în actualul CA al SRTv, să nu mai nominalizeze din partea grupurilor parlamentare şi a partidelor politice, persoane care au calitatea de salariaţi ai Televiziunii Române.

  Decizia acestor salariaţi care sunt nominalizaţi de grupurile parlamentare este pusă sub semnul întrebării şi, uneori, poate exista suspiciunea de conflict de interese.

  În plus, nominalizarea acestora din partea formaţiunilor politice poate încălca principiul de bază al neutralităţii partinice în ceea ce priveşte respectarea art. 13 din Legea 41/1994, potrivit căruia: „Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formaţiuni politice şi este obligat să păstreze echidistanţa politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversităţii de opinii.”

  Potrivit Legii 41/1994, personalul angajat al SRTv are dreptul să aleagă prin vot doi membrii titulari, ca reprezentanţi ai angajaţilor în CA al SRTv, care reprezintă interesele salariaţilor.

  Ca atare, considerăm drept inadecvată opţiunea partidelor politice şi a grupurilor parlamentare de a nominaliza angajaţi ai SRTv în CA.

  În actualul Consiliu de Administraţie, au calitatea de salariati al SRTv:

  Niţulescu Cristian - nominalizat ca membru CA al PSD-membru titular al CA al SRTv-realizator emisiuni la Redacţia Social-Economic promovat consilier management la TVR 3;

  Radu Irina - nominalizat ca membru CA de PC-membru titular al CA al SRTv-angajată redactor-prezentator la Direcţia Emisiuni Informative şi Sport, iniţial cu CIM pe perioadă determinată, contract care a fost transformat în contract de angajare nedeterminat-promovată consilier în management la Direcţia Strategie Programe;

  Cornea Raico - nominalizat ca membru CA de grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale-membru titular al CA al SRTv-angajat videojurnalist la Redacţia Minorităţi din Bucureşti, locuieşte la Timişoara, este pontat ca fiind prezent zilnic la Studioul din Bucureşti.

  Vasile Arhire - nominalizat de PSD - membru supleant, Director al Studioului Teritorial Iaşi al SRtv, nominalizat, în contradicţie cu art. 23 din Legea 41/1994 care statuează ca ”Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, mai puţin dreptul de a deţine în acelaşi timp şi funcţii de conducere în societatea respectivă” .

  Lor li se adauga doamna Hossu Longin Lucia - nominalizată de PNL - membru titular al CA al SRTv - unul dintre colaboratorii SRTv permanent remuneraţi.

  Preşedinte Confederaţia Sindicală Naţională „MERIDIAN”,

  Ion Popescu

  Preşedinte Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor,

  Dragoş Bocanaciu