COMUNICAT 6 SEPTEMBRIE 2012

In atenţia salariaţilor din SRTV

După cum aţi aflat deja administraţia a decis începerea procesului de evaluare internă a personalului angajat pe funcţii de execuţie. Acest demers este unul care nu face decât să amplifice starea de tensiune existentă deja în instituţie. SPUSTV consideră că decizia administraţiei de a declanşa procedura de evaluare a personalului din SRTV este pripită şi inutilă, întrucât rezultatele acestui proces nu pot fi luate în calcul într-o eventuală procedură de concediere colectivă. Este o acţiune prin care administraţia mimează respectarea unor paşi impuşi de legislaţie. Acest tip de evaluare, care se realizează pe baza unor formulare şi proceduri anulate prin hotărârea de aprobare a unei noi proceduri de evaluare anul trecut este confuză şi nerealistă. Se încalcă atât Regulamentul Intern de evaluare, cât şi procedura de evaluare în vigoare la data prezentei.

În primul rând, perioada scurtă de timp care a fost impusă pentru realizarea evaluărilor nu va putea asigura desfăşurarea corectă a procedurii de evaluare, aşa cum este prevăzut la art. 27 din METODOLOGIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI DE EXECUŢIE DIN SRTv:

Art. 27 Procedura de evaluare se realizeaza in 3 etape:

1. completarea Raportului evaluare a performantelor profesionale individuale de catre evaluator;

2. interviul;

3. contrasemnarea raportului de evaluare.

În al doilea rând, procesul de evaluare a personalului de execuţie din luna septembrie trebuia să succeadă procesului de evaluare a personalului de conducere din SRTv. Conform Regulamentului privind evaluarea personalului de conducere din Televiziunea Româna, această evaluare trebuia să aibă loc începând cu data de 1 iulie. Ca urmare a unui proces corect de evaluare, conform regulamentului specificat, unii dintre evaluatorii de astăzi ai salariaţilor puteau să nu mai aibă acest drept:

In functie de punctajul obtinut in urma evaluarii se disting urmatoarele situatii:

1. Punctajul realizat este mai mic decat 6.00, ceea ce inseamna ca angajatul nu corespunde cerintelor unui post de conducere executiva – eliberare din functie pe motiv de necorespundere profesionala in conditiile legii.

2. Punctajul realizat se inscrie intre [6.00;7.99], caz in care angajatul corespunde cerintelor postului, dar activitatea sa poate fi imbunatatita si trebuie urmarita.

În al treilea rând, din dosarul personal al fiecărui angajat la data prezentei lipsesc 3 evaluări.:

- cea aferenta perioadei ian. 2011-iunie 2011 care trebuia făcută pe procedura în vigoare atunci;

- cea aferentă perioadei iunie 2011- decembrie 2011 care trebuia făcută conform noii proceduri ce a fost aprobată în luna august 2011;

- cea aferentă perioadei ianuarie 2012-iunie 2012 care ar fi trebuit să fie făcută începând din iulie 2012.

Singurul document legal în vigoare privind evaluarea, la data prezentei, este procedura aprobată în luna august 2011.

Faptul ca precedentele evaluări nu s-au efectuat atrage după sine două concluzii fără echivoc :

1. Activitatea personalului SRTV a fost de o calitate ireproşabilă astfel că nici unul dintre conducători nu a simţit nevoia să apeleze la procesul de evaluare pentru a corecta eventualele deficienţe din procesul de producţie.

2. Persoanele aflate în funcţii de conducere care erau obligate să respecte regulamentul intern privind metodologia de evaluare trebuie imediat penalizate pentru nerespectarea acestor prevederi.

În al patrulea rând pentru ca procesul de evaluare să fie valabil este obligatoriu ca tuturor angajaţilor supuşi procedurii de evaluare să le fie comunicate criteriile după care se va face evaluarea şi obiectivele de performanţă care trebuiesc îndeplinite.

Încă o dată constatăm că din cauza unor manageri incompetenţi, salariaţii încadraţi pe posturi de execuţie sunt obligaţi să suporte astfel de evaluări făcute pe repede înainte, fără o analiză şi pregătire prealabilă care să ofere într-adevăr rezultate necontestabile în instanţă.

Asistăm la o nouă dovadă de rea-credinţă şi amatorism într-o perioadă în care astfel de acţiuni nu sunt benefice.

Varianta pentru printare