COMUNICAT 18 martie 2013

În atenţia membrilor de sindicat ai SPUSTV

SPUSTV vă aduce la cunostinţă că, potrivit informaţiilor noastre, administraţia apelează la o practică abuzivă de micşorare a salariilor angajatilor SRTV incadraţi pe funcţii de execuţie.
Vă atragem atenţia că orice astfel de micşorare a salariului de bază, fără acordul dumneavoastră, este contrară atât prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, cât şi Codului Muncii.
În cazul în care sunteţi chemaţi să semnaţi un act adiţional prin care salariul dumneavoastră este redus vă informăm că aveţi dreptul să solicitaţi prezenţa unui reprezentant al SPUSTV în procesul de negociere a actului adiţional la Contractul Individual de Muncă.
SPUSTV nu se opune reducerii salariilor foştilor şefi de structuri din cadrul SRTv, însă considerăm un abuz orice intervenţie a administraţiei asupra salariilor persoanelor încadrate pe funcţii de execuţie.
Televiziunea Română se poate redresa doar prin măsuri administrative inteligente, printr-un management coerent, prin oferirea de condiţii ideale creatorilor din SRTV pentru a produce emisiuni de calitate şi nu în ultimul rând, printr-o politică profesionistă de creştere a veniturilor instituţiei.

Preşedinte SPUSTV,
Dragoş Bocanaciu