COMUNICAT 24 IANUARIE 2013

Astăzi a avut loc şedinţa Biroului Executiv al SPUSTV.

În această şedinţă s-au analizat acţiunile întreprinse de sindicat pentru micşorarea numărului de angajaţi disponibilizaţi.

S-a prezentat faptul că în perioada consultarilor cu privire la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi disponibilizaţi, sindicatul a reuşit să suplimenteze organigrama cu 55 de locuri de muncă – de la 2340 la 2395

S-a prezentat faptul că după incheierea procesului de selecţie, proces profund incorect şi arbitrar, fără criterii clar aplicabile, prin care nu s-a stabilit o ierarhizare care să ţină seama de profesionalism şi experienţă, sindicatul a reuşit să identifice un număr de 55 de cazuri sociale şi prin consultări cu administraţia a reuşit să obţină suplimentarea organigramei cu încă 55 de locuri de muncă – de la 2395 la 2450.

Pentru identificarea cazurilor sociale, definite conform prevederilor legale în vigoare, liderii grupelor sindicale au avut un rol determinant. De exemplu, în cadrul consultarilor pentru aplicarea art. 52 din Contractul Colectiv de Muncă, la lista primită de la Departamentul Resurse Umane cu angajaţii care depuseseră deja cererile de încadrare în cazuri sociale, sindicatul a completat peste 45 de cazuri primite de la liderii de grupe sindicale.

S-a precizat faptul că ar trebui apreciat că s-a reuşit suplimentarea cu cele 55 de locuri de muncă în condiţiile în care prevederile legale specificau aplicarea criteriilor sociale doar în caz de egalitate în vederea concedierii.

În continuarea şedinţei, ţinând cont de hotărârea Consiliului de Administraţie care a avut loc, s-au discutat şi stabilit direcţiile de acţiune şi măsurile ce trebuie luate în continuare.

S-a stabilit ca toti membrii de sindicat care în urma procesului de concediere colectivă doresc să acţioneze în instanţă instiţuia vor fi asistaţi şi reprezentaţi în faţa instanţelor judecătoreşti de SPUSTV .

Biroul Executiv va realiza o bază de date cu toţi membrii de sindicat disponibilizaţi pentru a putea asigura comunicarea cât mai rapidă în eventualitatea înfiinţării de noi posturi după încheierea perioadei de 45 de zile în care SRTv nu va putea face angajari pentru a asigura posibilitatea ca foştii angajaţi, dacă doresc să participe la respectivele concursuri.

Biroul Executiv a decis convocarea Consiliului Director in data de 8 februarie 2013.

În afara problemelor legate de desfaşurarea procesului de concediere colectivă, în cadrul Consiliului Director se va prezenta bilanţul financiar pentru anul 2012, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2013 şi se va discuta componenţa comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă.

În data de 7 februarie conducerea sindicatului va notifica administraţia pentru începerea negocierilor noului contract.

Chiar dacă anumite persoane nu acordă importanţa necesară articolelor din CCM trebuie precizat că acest Contract Colectiv de Muncă prevede urmatoarele drepturi pentru salariatii SRTv:

- salariul minim in TVR cu 40% mai mare decat salariul minim pe economie

- spor de vechime

- spor pentru orele suplimentare

- spor pentru munca depusa sambăta, duminica şi în sărbătorile legale

- spor pentru munca de noapte

- spor pentru programul de muncă fracţionat

- spor pentru persoanele cu titlul de doctor in ştiinţe

- prima de fidelitate

- prima pentru pensionare

- ajutor social in caz de căsătorie, naştere copil sau deces

- indemnizaţia pentru refacerea forţei de muncă

- prima de Paşte şi de Crăciun (în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei)

Pentru păstrarea acestor drepturi, comisia de negociere din partea sindicatului are în acest an o misiune mult mai grea decît in anii precedenţi.

Este momentul să înţelegem că sindicatul nu inseamnă un om, un lider sau altul ci inseamnă forţa tuturor membrilor săi. Forţa membrilor este cea care conteaza într-o perioadă de negocieri a CCM-ului care poate face diferenţa între păstrarea unor drepturi binemeritate şi lăsarea celor 2450 de angajaţi ai SRTV la bunul plac al unei administraţii care nu ne-a dovedit pâna acum decit o lipsa de scrupule evidentă. În faţa unui asemenea adversar singura forţă capabilă a i se opune este un sindicat reprezentativ şi puternic.

Nu trăim într-o realitate paralelă! Ştim că în acest moment starea de spirit din TVR nu este neaparat favorabilă conducerii SPUSTV în condiţiile în care sindicatul nu a reuşit să blocheze în instanţă procesul de concediere colectivă. Reuşitele SPUSTV pot părea poate insignifiante dar ele sint rezultatul unei bătălii constante cu o organizaţie extrem de puternică, asistată de avocaţi specializaţi în litigii de muncă şi care a beneficiat de un sprijin politic pe faţă pentru a impune acest proces de restructurare, fără nici o remuşcare faţă de soarta celor sacrificaţi.

Într-o lume care s-a săturat să creadă în promisiunile politicienilor, SPUSTV nu poate promite altceva membrilor săi decât că indiferent de riscuri va întreprinde toate demersurile pentru ca această mizerie intitulată pompos de patronat „proces de restructurare” să fie indepartată din curtea TVR. Indiferent de opiniile personale ale vreunui lider, SPUSTV nu are şi nici nu o să aibă vreodată dreptul să negocieze cu nepăsare soarta membrilor săi de sindicat.

SPUSTV va tine în permanenţă legatura cu membrii săi, prin intermediul liderilor de grupă sindicală precum şi prin comunicate pe care le veţi putea consulta la aviziere şi pe site-ul sindicatului www.spustv.ro.

Dacă doriţi să aflaţi informaţii suplimentare şi să fiţi la curent cu activitatea reală a sindicatului, Biroul Executiv a stabilit un program de lucru prelungit la sediul SPUSTV – etaj 5 cam. 504.

BIROUL EXECUTIV