Comunicat SPUSTV

În cadrul Consiliului Director din data de 29.11.2013 a fost prezentată situaţia orelor suplimentare ale personalului de la Serviciul Energo-Tehnologic Iluminat Exterior şi Interior. Colegii noştri se confruntă cu problema acumulării orelor suplimentare care nu pot fi recuperate şi nici plătite. SPUSTv a informat în repetate rânduri Administraţia despre situaţia creată şi a solicitat luarea unor măsuri concrete în acest caz.
Tot în cadrul şedinţei s-a luat decizia acordării sumei de 70 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 16 ani ai membrilor SPUSTv, renunţându-se la tichetele cadou, care implică costuri suplimentare. S-au hotărât următoarele modificări în ceea ce priveşte acordarea ajutoarelor şi cadourilor cuvenite membrilor de sindicat: ajutorul de deces se acordă din momentul dobândirii calităţii de membru SPUSTv, ajutoarele de boală se acordă după trei luni de la înscriere (exceptând cazurile foarte grave), iar cadourile pentru copii se acordă după nouă luni de la dobândirea calităţii de membru al sindicatului.


Dragoş Bocanaciu
Preşedinte SPUSTV