COMUNICAT IMPORTANT

Din data de 7.03.2014 SPUSTv a început distribuirea formularelor de mandat de reprezentare către membrii SPUSTv, necesare pentru iniţierea şi parcurgerea procedurii jurisdicţionale, având ca obiect obligarea angajatorului Societatea Română de Televiziune la majorarea salariului de bază cu indicii de creştere a preţurilor de consum, comunicaţi de către Institutul Naţional de Statistică, raportaţi la salariul de bază, indici aferenţi anilor 2008 – 2011 şi primul trimestru al anului 2012 (indexare), drept prevăzut în contractele colective de muncă încheiate succesiv la nivelul Societăţii Române de Televiziune pentru anii 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2012, respectiv plata diferenţelor salariale rezultate în urma majorării salariului de bază.

În cadrul Adunării Generale din data de 28.03.2014 se va stabili care este procentul suportat de SPUSTv din cheltuielile de judecată, în funcţie de numărul mandatelor de reprezentare depuse de către membrii SPUSTv.

Mandatul de reprezentare trebuie solicitat/ridicat/descărcat:
• de la liderii de grupe sindicale
• de la sediul SPUSTv (blocul turn, et 5, camera 504, interior 395 sau telefon fix 0213058820)
• de aici
• prin e-mail (trimiteţi o solicitare în acest sens pe adresa spustv@tvr.ro)

Foarte important !!!!!!!!!!
- MANDATELE DE REPREZENTARE trebuie completate şi semnate cu pix/stilou de culoare albastră şi trebuie să fie însoţite de o copie a cărţii de identitate şi de o copie a Contractului Individual de Muncă + Actul/Actele aditionale aferente la acesta!!! Copia Contractului Individual de Muncă se obţine pe baza unei cereri depuse la Serviciul Personal (bloc turn, etaj 2).
- Documentele trebuie depuse la sediul SPUSTv (blocul turn, et 5, camera 504), de luni până vineri, între orele 11 şi 15.
Data limită de depunere a mandatelor de reprezentare este 21.03.2014.

Biroul Executiv