INFORMARE

În data de 10.01.2014 a avut loc prima întâlnire informală între dl.Stelian Tănase, directorul interimar al SRTv şi membrii Biroului Executiv al SPUSTV.

În cadrul acestei întâlniri directorul interimar al SRTv, domnul Stelian Tănase, a admis faptul că situaţia televiziunii este una delicată, restructurarea efectuată în 2012-2013 a fost una care a produs dezechilibre în majoritatea departamentelor şi compartimentelor, problemă care necesită o rezolvare rapidă prin modificarea prezentei organigrame.

A susţinut ideea analizei organigramelor şi activitatea televiziunilor publice de succes care fac parte din EBU în vederea aplicării unor măsuri similare în ceea ce priveşte SRTv. La solicitarea lui Dragos Bocanaciu, domnul Tănase a acceptat sa consulte specialistii EBU si referitor la procedurile de lucru ale televiziunilor publice europene.

De asemenea, a fost informat despre problemele majore cu care se confruntă instituţia: dotările tehnice, lipsa de personal în anumite compartimente şi direcţii care afectează fluxul de producţie, respectiv, dificultăţile financiare care afectează grav buna funcţionare a SRTv prin întârzieri de plată şi acumulare de datorii. Va fi imperios necesar regândirea fişelor de post care trebuie individualizate, deoarece cele actuale nu reflectă corect atribuţiile şi sarcinile de serviciu ale salariaţilor.

Dl. director interimar a informat conducerea SPUSTV că, în următoarea perioadă, va prezenta o situaţie la zi a SRTv, atât Guvernului cât şi Parlamentului, în ideea găsirii unor soluţii care să ducă la salvarea acestei instituţii strategice, de importanţă naţională.

Domnia sa a dat asigurări reprezentanţilor sindicali ai Studiourilor Teritoriale că nu se pune problema desfiinţării sau reducerii activităţii studiourilor din teritoriu. Totodată, se va deplasa personal la fiecare studiou în parte, urmând să discute despre toate problemele curente de ordin tehnic, administrativ, financiar şi de resurse umane.

Domnul director interimar a admis existenţa unor grupuri de interese în interiorul SRTv. Referitor la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri, domnia sa a precizat că ar fi preferat ca acestea să fie publice, fiind vorba de Televiziunea Naţională.

S-a convenit stabilirea unui calendar de întâlniri lunare între directorul interimar şi reprezentanţii SPUSTv în cadrul cărora se vor discuta problemele stringente cu care se confruntă salariaţii şi instituţia în sine, în vederea gasirii unor rezolvări cât mai rapide ale acestora.

Domnul director interimar, Stelian Tănase, a confirmat că pe parcursul mandatului domniei sale nu va realiza sau modera nicio emisiune la TVR, regulă care doreşte să fie valabilă pentru toţi salariaţii care deţin funcţii de conducere.

Presedintele SPUSTV, Dragoş Bocanaciu, a solicitat din nou administraţiei SRTv să demareze procedurile legale necesare pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care, prin deciziile lor, au cauzat prejudicii de orice natură SRTv.

BIROUL EXECUTIV AL S.P.U.S.T.V.