MEMORIU

Stimate Domnule Preşedinte Director General,

Membrii de sindicat ai Studiourilor Teritoriale ale SRTV doresc să vă supună atenţiei câteva aspecte grave. Semnalele ultimelor luni, desprinse din declaraţiile dumneavoastră sau din hotărârile Consiliului de Administraţie, ne îndreptăţesc să ne manifestăm îngrijorarea în privinţa actualei stări de lucruri în care îşi desfăşoară activitatea studiourile teritoriale.

Încă de la înfiinţare Studiourile teritoriale au avut salarii sensibil mai mici decat cele ale colegilor din Bucuresti. O analiză grosieră dată de împărţirea fondului de salarii la numărul de angajaţi relevă faptul că în vreme ce media salarială la Bucureşti este în jurul sumei de 5000 - 5500 de lei, în teritoriu media nu depăşeşte 2400 - 2600 de lei. Aceasta nu înseamna că cei mai mulţi angajaţi câştigă salariile menţionate, ci că majoritatea câştigă mult sub medie, în timp ce minoritatea câştigă mult peste medie. Din aceste motive, reducerea veniturilor salariaţilor (despre care tot auzim în ultimul timp) ar avea un efect mult mai dureros în cazul Studiourilor Teritoriale.

În plus, neacordarea indexărilor salariale conform inflaţiei şi, mai nou, decizia de suspendare a acordării primelor de vacanţă de la 1 ianuarie 2012 sunt încălcări flagrante ale CCM-ului în vigoare.

Motivaţiile legate de situaţia financiară gravă în care se află instituţia nu reprezintă argumente valide, deoarece în aceleaşi condiţii de austeritate, au continuat şi continuă angajările, precum şi acordarea de salarii şi prime pe care le considerăm imorale în condiţiile de deficit bugetar al SRTV.

Date fiind condiţiile de criză pe care fiecare în parte le traversăm, alături de SRTV, propunem următoarele:

- echivalarea salariilor şi funcţiilor din teritoriu cu cele din Bucureşti;

- limitarea noilor angajări doar la numărul de posturi eliberate de cei care pleacă din instituţie;

- pensionarea celor care îndeplinesc condiţiile legale;

- renunţarea la acordarea discreţionară a primelor (în unele cazuri în cuantumuri fabulos de mari raportat la situaţia financiară a instituţiei);

- recuperarea prejudiciului adus SRTV de la cei care se fac vinovaţi (PDG, Consiliu de Administraţie din perioada în care au fost luate deciziile păguboase, eronate sau ilicite) şi nu prin aplicarea unor măsuri care să-i vizeze pe cei care au continuat să îşi facă datoria şi să rămână fideli meseriei şi instituţiei;

- renunţarea la colaboratori prin eficientizarea muncii angajaţilor;

- reducerea numarului de posturi de top şi middle management. La TVR, numărul membrilor CA este de 13, numărul membrilor CD este de 4, la care se adaugă membrii conducerii TVR - 110, rezultând un total de 127, respectiv un procent de 3,6% din total angajaţi. BBC, care reprezintă un model de urmat pentru multe alte televiziuni publice, a anunţat că va reduce numarul de poziţii de top şi middle management, de la 3% din total angajaţi la 1%;

- reducerea salariilor celor din top şi middle management. În condiţiile în care salariul mediu pe TVR a crescut în ultimii ani, iar salariile marii mase de angajaţi au ramas aceleaşi, rezultă că majorarea s-a produs pe seama creşterii salariilor celor din top şi middle management. (De exemplu, top managerii BBC au suferit în ultimul an scăderi între 25 si 30 % ale salariilor);

- concentrarea resurselor financiare pe programele cu impact important şi renunţarea la programele mari consumatoare de resurse şi cu impact nesemnificativ;

- comunicarea oficială a cheltuielilor cu salariile şi alte bonusuri ale vedetelor TVR, precum şi ale top managerilor;

- intensificarea demersurilor conducerii TVR pentru creşterea taxei TV, precum şi pentru o mai bună colectare a ei;

- plafonarea salariilor, cu stabilirea unei salarizări maximale la nivel de SRTV care să nu depăşească salariul unui ministru secretar de stat, întrucat unul dintre motivele pentru care TVR nu se bucură de simpatie în rândul publicului este ideea, propagată intens şi de “amabilii” colegi din presa privată, că „angajaţii TVR sunt foarte bine plătiţi şi nu fac nimic”.

Pentru a lămuri mai multe aspecte legate de activitatea din teritoriu, vă solicităm o întâlnire de urgenţă între conducerea SRTV şi reprezentanţii filialelor SPUS TV.

Vă solicitam, în final, să vă definiţi poziţia în legătură cu viitorul studiourilor teritoriale. Acest lucru este necesar deoarece climatul de munca în prezent este marcat de tensiuni şi temeri.

Anexăm acestui memoriu semnăturile liderilor filialelor SPUS TV – Cluj, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, care reprezintă peste 500 de angajati.