Nota catre PDG Stelian Tanase

Având în vedere că prin sentinţa civilă pronunţată la data de 19.06.2013 în soluţionarea cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. 40757/3/2012 (soluţie rămasa irevocabila prin decizia Curţii de Apel pronunţată în data de 21.02.2014) a fost recunoscut dreptul unui număr de 46 de salariaţi ai SRTv Bucureşti de a li se majora salariul începând cu data de 07.04.2012 cu indicii preţurilor de consum aferenţi anilor 2008-2011 şi primul trimestru al anului 2012 şi la plata drepturilor salariale rezultate în urma majorării salariului de baza începând cu aceeaşi data vă solicităm să dispuneţi aceeaşi măsură pentru toţi salariaţii SRTv pentru a se evita astfel o situaţie de discriminare conform OG nr.137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

In caz contrar ne rezervăm dreptul să sesizăm organismele îndreptăţite să soluţioneze cauza.

Biroul Executiv