Către Consiliul de Administraţie al SRTv

În atenţia d-lui Claudiu Săftoiu, preşedinte-director general

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, vicepreşedinte – Anca Antonov, vicepreşedinte – Valentin Budeanu

solicită prin prezenta, cu respectul cuvenit, raportat şi la dispoziţiile legii nr. 544/2001 şi la adresa Curţii de Conturi nr. 97/16.10.2012 pe care o anexăm alăturat, să ne transmiteţi copii ale Rapoartelor de Control şi respectiv ale Rapoartelor de Audit Public făcute de Curtea de Conturi la Societatea Română de Televiziune, în perioada 2005 – 2011.

Totodată, vă rugăm să ne transmiteţi şi o copie a Memorandumului Guvernului României referitor la redresarea economico-financiară a SRTv, Memorandum încheiat ca urmare a OUG nr. 33/2012 şi HCA nr. 110/2012.

Preşedinte – Dragoş Bocanaciu

Vicepreşedinte – Anca Antonov

Vicepreşedinte Valentin Budeanu