Către conducerea SRTv

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, vicepreşedinte – Anca Antonov, având în vedere situaţia de fapt, prevederile Contractului Colectiv de Muncă din SRTv încheiat pe perioada 2012 -2013, însuşit şi recunoscut de conducerea instituţiei, dispoziţiile Codului Muncii şi ale Codului Social (art. 148), raportat la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a selecţiei salariaţilor SRTv, facem următoarele precizări:

- în ce priveşte procedura prealabilă obligatoriu de urmat de către conducerea SRTv, în cazul în care apare necesitatea unei concedieri colective prevăzute la Codul Muncii, conform art. 47 alin. 2 raportat la art. 47 alin. 1 din CCM, NU A FOST RESPECTATĂ;

- nu a existat transparenţă în ceea ce priveşte alcătuirea comisiilor de selecţie, stabilirii procedurii de lucru a acestora şi nici nu a fost stabilit şi implicit recunoscut rolul activ al reprezentantului sindicatului şi nici competenţele sale în calitate de observator;

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a selecţiei salariaţilor aprobat prin OPDG nr 661/2012 este o dovadă clară de încălcare a Legii nr. 41 care prevede că toate regulamentele trebuie aprobate de către Consiliul de Administraţie şi o dovadă şi mai clară a relei credinţe de care dă dovadă domnul Săftoiu, prin semnarea unui OPDG în condiţiile în care luase la cunoştinţă de hotărârea Curţii Constiţionale;

- acelaşi regulament aprobat prin OPDG nr. 661/2012 a fost modificat de către un preşedinte-director general care nu există sau fără aprobarea vreunui for de conducere legal constituit şi recunoscut în SRTv;

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a selecţiei salariaţilor aprobat prin OPDG nr 661/2012 care ar trebui să se refere la procesul de selecţie a salariaţilor în vederea disponibilizărilor vorbeşte şi face referire la concurs; conform legislaţiei în vigoare concursul are cu totul alte etape de desfăşurare, iar în cazul reducerii de personal nu poate fi vorba de concurs;

- având în vedere cele stabilite în procesul de consultare cu sindicatul administraţia trebuia să afişeze toate categoriile de personal (posturi/funcţii) care nu vor intra în procesul de selecţie;

- este total inadecvat şi de neacceptat faptul că nu este asigurată şi garantată egalitatea părţilor în faţa legii şi în faţa măsurilor care urmează a fi dispuse în cadrul procesului de concediere colectivă, salariaţii fiind puşi în dificultate de comunicările oficiale referitoare la procesul de selecţie făcute în zile nelucrătoare cu consecinţe începând de luni;

- este total inadecvat şi de neacceptat ca salariaţii să fie puşi în situaţia de a cere singuri să fie disponibilizaţi prin completarea unei cereri de înscriere la selecţie, mai ales că aceasta este adresată unui preşedinte-director general inexistent;

Având în vedere aceste încălcări repetate ale prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale celor stabilite prin procesele verbale de consultări, SPUSTV consideră că acest proces de concediere colectivă trebuie stopat imediat.

Dragos Bocanaciu

Anca Antonov