Domnului Gheorghe Dănuţ Radu

Având în vedere Contractul de asistenţă juridică încheiat sub nr. 331647/2012 între dumneavoastră, în calitate de avocat, şi Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV (SPUSTV) şi faptul că:

1. deşi vă aflaţi parte într-un contract de asistenţă juridică pentru perioada 20.09 – 20.12.2012 pentru care vi s-a achitat onorariul conform contractului, pentru procesele declanşate în instanţele de judecată aţi solicitat şi aţi primit alte sume de bani, deşi acest serviciu a fost onorat prin contractul de asistenţă juridică.

Menţionăm faptul că prin contract de asistenţă juridică se presupune şi asistarea în faţa instanţelor de judecată.

2. deşi în conformitate cu prevederile legale privind Statutul profesiei de avocat, dar şi a contractului, eraţi obligat ca pentru orice demers să aveţi acordul clientului, toate demersurile le-aţi realizat în mod unilateral, mai mult refuzând să informaţi sindicatul cu privire la conţinutul actelor şi documentelor depuse invocând un aşa zis „drept de autor” fiind nevoiţi să solicităm instanţelor, copii după actele depuse în instanţă;

3. faptul că aţi refuzat să răspundeţi solicitărilor repetate privind realizarea unor întâlniri cu conducerea sindicatului, respectiv cu persoanele desemnate în contract privind informarea sindicatului referitor la activitatea dumneavoastră, culminând cu atitudinea reprobabilă şi neconformă cu statutul de avocat manifestată în data de 13.12.2012, faţă de care:

- deşi aţi comunicat şi solicitat o întrevedere în data de 13.12.2012 la sediul sindicatului,

- deşi aţi fost aşteptat la poarta instituţiei de către reprezentantul legal al sindicatului şi aţi pătruns în televiziune pe baza Bonului de intrare emis de sindicat, aţi refuzat să mai participaţi la întâlnire, jignind nu doar ignorând reprezentantul sindicatului;

- mai mult şi mai grav este faptul că aţi participat la o reuniune cu salariaţi ai SRTv pentru alte aspecte juridice, ocazie cu care aţi adus prejudicii grave sindicatului:

- afirmând public că: aţi fost angajat de formă de către sindicat pentru a da o aparenţă privind protecţia salariaţilor

- sugerând salariaţilor că pot convoca o „Adunare Generală” prin care conducerea sindicatului să fie schimbată sau pot constitui un nou sindicat, iar pentru obţinerea personalităţii juridice şi a reprezentativităţii acestuia vă veţi ocupa dumneavoastră

Faţă de aceste aspecte şi întrucât nu v-aţi îndeplinit cu bună credinţă obligaţiile din contract, mai mult, procedând în defavoarea intereselor sindicatului şi a membrilor de sindicat, pe de o parte şi nu aţi colaborat cu sindicatul pe de altă parte, considerăm că aţi denunţat în mod unilateral contractul începând cu data de 20.11.2012 şi vă notificăm faptul că nu vom proceda la plata ultimei tranşe a onorariului din contract.

Totodată vă solicităm, la modul expres, să nu mai iniţiaţi nici un fel de diligenţe la instanţele de judecată pentru pricini ce privesc sindicatul SPUSTV, întrucât nu mai aveţi calitatea de reprezentant al organizaţiei noastre, aşa cum a fost stabilit în contractul cu dumneavoastră.

Menţionăm că această notificare o vom transmite prin fax, mail şi poştă.

PREŞEDINTE

Dragoş Bocanaciu