Către conducerea SRTv

Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV, prin reprezentanţi legali: preşedinte – Dragoş Bocanaciu, vicepreşedinte – Anca Antonov, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, VĂ SOLICITĂ PRIN PREZENTA:

în temeiul prevederilor legale in vigoare, ANULAREA Ordinului nr. 661/02.10.2012 de alcatuire a comisiilor de selecţie.

Acest ordin a fost emis de preşedintele-director general al SRTv cu încălcarea legii pentru că în HCA nr. 119/28.09.2012 se precizează:

Art.2. - (1) Preşedintele Director General va dispune măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

(2) Înainte de numirea respectivelor comisii de selecţie, se va informa în prealabil Consiliul de Administraţie.

Totodată având în vedere şi dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 41 coroborat şi cu Decizia nr. 783/26 septembrie 2012 publicată în Monitorul Oficial din data de 03.10.2012, solicităm ANULAREA Hotărârilor Consiliului de Administraţie nr. 110/28.08.2012 şi respective nr. 119/28.09.2012.

PREZENTA CONSTITUIE PROCEDURĂ PREALABILĂ ÎN ÎNŢELESUL art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 raportat şi la art. 109 alin. 2 Cod Procedură Civilă

Dragoş Bocanaciu

Anca Antonov