Precizare

În cadrul şedintei de CA din data de 29 octombrie s-a discutat despre modul în care patronatul a hotărât să facă acest proces de selecţie. Doamna Lucia Hossu-Longin a ridicat într-adevăr problema acestui test-grilă, discuţie în care şi alţi membri ai Consiliului de Administraţie au avut un punct de vedere asemănător doamnei Longin. La solicitarea domniei sale am informat membrii CA că, în calitate de lider de sindicat, eu nu pot să anulez sau să modific un proces-verbal încheiat în cadrul consultărilor deşi, în principiu, în nume personal, sunt de acord cu eliminarea acestui test-grilă. Am anunţat însă membrii CA că singura instanţă din partea SPUSTV care îşi poate asuma o asemenea decizie este Consiliul Director al SPUSTV pe care am propus să îl convoc în procedură de urgenţă şi să supun membrilor din conducerea sindicatului această propunere de modificare a procesului-verbal. Această propunere a mea a fost însă ignorată de conducerea SRTV care a motivat că printr-o modificare a procedurii s-ar amâna sau chiar relua de la capăt procesul de restructurare.

Din păcate, această atitudine de a arunca toate nereuşitele în spatele SPUSTV este una pe care am tot remarcat-o în ultima perioadă la conducătorii SRTv. Chiar şi ieri în CA, anumite persoane, fără să aibă nici cea mai mică idee de prevederile legii, au vrut să scoată tot sindicatul răspunzător de apariţia acelei liste cu angajaţii care nu vor intra în procesul de selecţie. Precizăm că această listă este generată de prevederile Codului Muncii în materie de concedieri colective şi de criteriile sociale pe care le instituie legislaţia română.

Trebuie spus încă o dată că, deşi au existat discuţii în cadrul consultărilor patronat - sindicat pe marginea procedurii de selecţie, decizia în ceea ce priveşte modul de examinare ( memoriu, interviu, test-grilă ) a aparţinut în totalitate reprezentanţilor patronatului. SPUSTV nu a propus şi nici nu a agreat asupra unei formule de lucru. În toată perioada consultărilor singurul punct în care atât patronatul cât şi sindicatul au căzut de acord a fost cel legat de criteriile de protecţie socială ale angajaţilor SRTv.

Doamna Lucia Hossu-Longin face încă o eroare în expunerea domniei sale. NIMENI DIN SPUSTV NU A ÎNCHEIAT VREUN ACORD CU PATRONATUL ! NU NOI AM PROPOVĂDUIT PÂNA ACUM IDEEA DE CONCEDIERE COLECTIVĂ! Poate că înainte de a lansa acuzaţii în stânga şi în dreapta, ar fi indicat ca anumite persoane, să îşi amintească modul în care au servit până acum doar interesele partidelor politice care i-au propulsat in CA al SRTV sau, după caz, interesele personale.

Preşedinte SPUSTV,

Dragoş Bocanaciu