Stimati colegi,

Pentru a nu mai da posibilitatea doritorilor de sensaţional să lanseze tot felul de zvonuri şi pentru că, din nou, administraţia uită că are obligaţia de a vă informa asupra deciziilor sale, vă facem cunoscut ce anume înseamnă Continut:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR.137 din data de 29.11.2011

În temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă obiectivele instituţionale constituind premizele elaborării bugetului SRTV pentru anul 2012, conform materialului anexat.

Obiectivele aprobate sunt:

a. Scaderea costurilor de functionare ale SRTv cu circa 50 milioane lei

b. Flexibilizarea functionarii structurilor SRTv

c. Stimularea implicarii fiecarui salariat in cresterea calitatii progrramelor produse de SRTv

d. Cresterea veniturilor din publicitate cu minimum 25% fata demincasarile estimate pentru anul 2011.

Art. 2 . Se aprobă următoarele puncte din măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor instituţionale:

- punctul 1

< SCOP: Redefinirea programului de lucru al diferitelor categorii de salariati, plecand de la faptul ca specificul SRTv este acela de unitate „cu foc continuu”

ACTIUNI: Includerea majoritatii categoriilor de salariati in cadrul progamelor de lucru FLEXIBIL, INEGAL, SCHIMBURI si doar in mod exceptional FIX, cu cresterea clitativa corespunzatoare a organizarii si a respponsabilitatii la toate nivelurile de management

BENEFICII: Scaderea costurilor SRTv cu 14,5 milioane lei (adica 25% din costurile pe 2010) la sporurile pentru ore suplimentare, pentru noapte si pentru zilele de repaus legal

- punctul 3

SCOP: Reducerea productiei

ACTIUNI: a. Stalibilirea unui program de evenimente transmise in direct, indeosebi pentru zonele de productie care au de regula activitati previzibile, cu selectarea acestora

b. reducerea de pana la 110 – 120 de ttitluri in premiera pe saptamana si stabilizarea la maximum 450 de titluri peluna

c. trecerea la regim de difuzare restionat a unor canale ale TVR

BENEFICII: Scaderea costurilor de productie directe si a celor indirecte

- la punctul 5 se aprobă Scopul şi Beneficiile

SCOP: Eficientizarea costurilor de productie cu personalul si prestatiile

BENEFICII: Scaderea cu 5 milioane lei fata de bugetul aprobat pe 2011.

- la punctul 6 se aprobă Scopul şi Beneficiile

SCOP: Reducerea cheltuielilor salariale directe

BENEFICII: Scderea cu 8,5 milioane lei, fata de bugetul aprobat pe 2011

- la punctul 7 se aprobă Scopul şi Beneficiile

SCOP: Gasirea de management a unei formule de reforma salariala, in baza cadrului legal existent, pentru stimularea implicarii salariatilor si instituirea unor standarde de echitate salariala

BENEFICII: Scaderea cu 6,5 milioane lei, fata de bugetul aprobat pe 2011

- punctul 8

SCOP: Reducerea cheltuielilor de investitii

ACTIUNI: Limitarea bugetului de investitii la un plafom de maxim 7 milioane lei din surse proprii, reprezentand cca 2% din total costuri SRTv

BENEFICII: In anii anteriori nu s-au alocat prin buget plafoane fixe pentru investitii

- punctul 12

SCOP: Cresterea veniturilor din publicitate, in conditiile reorganizarii sistemului de vanzari

ACTIUNI: Perfectionarea in continuare a mecanismelor de vinzare a spatiului publicitar, atat in privinta vanzarilor proprii, cat si a externalizarii vanzarilor

BENEFICII: Realizarea cu minim 25% mai mult fata dw anul 2011, in conditiile stabilitatii relative a pietii, adica realizarea unor incasari de minim 45 milioane lei, fata de 29 milioane lei estimate in 2011

Pentru punctele 2, 9, 10 şi 11 se vor aduce precizări suplimentare la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

- punctul 2

SCOP: Incadrarea riguroasa a activitatilor de productie in norme privind gestionarea oamenilor si resurselor materiale

ACTIUNI: Elaborarea de FORMATE standard de emisiuni si evenimente, pentru respectarea riguroasa a disciplinei de creatie si productie in materie de resurse tennico-materiale si resurse umane

BENEFICII: Scaderea costurilor de productie

- punctul 9

SCOP: Reducerea cheltuielilor pentru productie aferente unor proiecte

ACTIUNI: Infiintarea unor structuri interne cu tipuri de activitate variabila si contracte de munca pe 1 – 3 ani

BENEFICII:

- punctul 10

SCOP: Reducerea cheltuielilor aferente studiourilor teritoriale

ACTIUNI: Reconfigurarea modului de operare a studiourilor teritoriale pentru optimizzarea activitatilor specifice

BENEFICII:

- punctul 11

SCOP: Reducera cheltuielilor aferente colaboratorilor si tertilor

ACTIUNI: Diminuarea numarului de colaboratori externi prin utilizarea la maximum a resurselor interne

BENEFICII:

Art. 3 Se aprobă mandatarea managementului pentru aplicarea măsurilor prevăzute la punctele 1, 4, 5, 6, 7 prin demararea negocierilor cu partenerul social privind modificarea Contractului Colectiv de Muncă.

Art. 4 De punerea în aplicare a prezentei Hotărâri răspunde domnul Alexandru Lăzescu, Preşedinte-Director General al SRTv.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea art.26 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.